Reference

Název: ZÁMEK ŽEHUŠICE
Generální projektant: R21 Architects s.r.o., Praha
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajících památkově chráněných objektů, které jsou součástí zámku v Žehušicích. Celý komplex stávajících objektů je tvořen zámkem, předzámčím, konírnou nad náhonem, jízdárnou a hospodářským objektem. Ke stávajícím objektům, předzámčí a sklepení s terasou,  byly přičleněny nové garáže. Rekonstrukce spočívala především v obnovení původních narušených nosných konstrukcí. Bylo nutné sanovat narušené dřevěné prvky krovů všech objektů. Narušeny nebo zcela devastovány byly také některé části svislých konstrukcí (zděné pilíře) a vodorovné prvky (klenby a dřevěné stropy). Původní zanedbaný zámek byl velmi citlivě rekonstruován do podoby odpovídající současným požadavkům. K zámku přiléhá velká obora s bílými jeleny, kde byly provedeny menší stavební objekty.