O nás

Historie

Historie naší firmy se začíná psát roku 1993, kdy paní Ing. Zdenka Šobrová odchází po 24 letech praxe ze společnosti „Vojenský projektový ústav, Praha“ a zakládá samostatnou projekční kancelář. V roce 2008 se projekční kancelář mění na společnost s ručením omezeným „A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.“. Po celou dobu její historie sídlí firma v kancelářských prostorách na ulici Veveří 46 v Brně.

Lidé

V současnosti ve firmě pracuje šest samostatných projektantů, firma zajišťuje komplexní projektovou dokumentaci v oboru statika a dynamika staveb.
Ročně dokončíme přibližně 100 projektů a posudků. Projekty a posudky zpracováváme pro všechny stupně projektu – studie, územní řízení, stavební povolení, tendrová dokumentace a prováděcí projekt. Náš tým inženýrů s dlouholetou zkušeností je vám k dispozici.

Ing. Zdenka Šobrová
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT 1000171 (1993), jednatel společnosti
1944 narozena ve Valašském Meziříčí,
1959-1964 SPŠ Stavební Valašské Meziříčí,
1964-1969 VUT v Brně, Fakulta stavební – obor Statika pozemních staveb, diplomová práce na téma „Železobetonové sila bodově podepřená“,
1969-1975 zaměstnanec projekční firmy Stavoprojekt Brno,
1975-1993 zaměstnanec projekční firmy Vojenský projektový ústav Praha – atelier Brno,
1993 autorizace ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb,
1993 založení vlastní statické kanceláře,
2008 změna ve společnost s ručením omezeným A+Z PROJEKT TEAM s.r.o., spoluvlastník a jednatel společnosti

Ing. Aleš Utíkal
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT 1004795 (2008), jednatel společnosti
1970 narozen v Brně,
1985-1989 SPŠ Stavební Brno,
1989-1994 VUT v Brně, Fakulta stavební – obor Statika pozemních staveb, diplomová práce na téma „Radiolokační věž“,
1994-1995 zaměstnanec projekční firmy Dosing, s.r.o.,
1995-1996 základní vojenská služba Mikulov a Zbiroh,
1996-2008 zaměstnanec statické kanceláře Ing. Zdenky Šobrové,
2008 autorizace ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb,
od roku 2008 spoluvlastník a jednatel společnosti A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.

Ing. Ľubica Nováková
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT 1007081 (2020), společník firmy
1990 narozena ve Spišské Nové Vsi,
2005-2009 Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves,
2009-2016 VUT v Brně, Fakulta stavební – obor Pozemní stavby, zaměření Konstrukce a statika staveb,
diplomová práce na téma „Analýza ocelové konstrukce“,
od roku 2015 zaměstnanec projekční firmy A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.

Ing. Petr Hanuš
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT 1007354 (2022)
1993 narozen v Ivančicích,
2008-2012 SPŠ Stavební Brno,
2012-2019 VUT v Brně, Fakulta stavební – obor Konstrukce a dopravní stavby, specializace Zkušebnictví a Diagnostika konstrukcí, diplomová práce na téma „Experimentální ověření vlivu typu vláken na chování vláknobetonů“,
od roku 2018 zaměstnanec projekční firmy A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.

Ing. Helena Nečková
projektant
1971 narozena v Brně,
1985-1989 SPŠ Stavební Brno,
1989-1997 VUT v Brně, Fakulta stavební – obor pozemní stavitelství, diplomová práce na téma „Rekonstrukce bytového domu“,
1997-2003 zaměstnanec projekční firmy Kovoprojekta Brno a.s.,
2003-2007 zaměstnanec projekční firmy S & S PROJEKT, s.r.o.,
2007-2013 zaměstnanec projekční firmy MIKITA s.r.o.,
2013-2020 OSVČ v oboru Projektová činnost ve výstavbě,
od roku 2021 zaměstnanec projekční firmy A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.

Vize

Naše společnost se snaží dělat poctivou práci tak, aby byla naplněna vize investora a realizační firma mohla tyto vize bezchybně realizovat. Bez ohledu na velikost zakázky chceme, abychom vy i my byli s výsledkem práce spokojeni. Každá zakázka je pro nás výzva, která nás baví a naplňuje. Statika je pro nás zaměstnáním i koníčkem.
Pokud chcete blíže poznat nás přístup k práci a problematice nejen statiky, podívejte se zde.

Pojištění

Naše firma je pojištěna profesním pojištěním za případné škody do celkové výše 5 milionů korun u České pojišťovny, a.s. Pojistka je platná pro Českou a Slovenskou republiku.