Reference

Název: RD VINIČNÉ ŠUMICE
Generální projektant: Atelier 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Rodinný dům provedený jako tradiční zděná konstrukce. Stropní a střešní konstrukce byly provedeny jako železobetonové křížem vyztužené monolitické desky. Založení bylo provedeno na základových patkách a pasech. Střešní krytina sedlové střechy je dřevěná.