Reference

Název: RD ŠASTAJOVICE
Generální projektant: HOTEL INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Rodinný dům provedený jako tradiční zděná konstrukce. Stěnový systém byl doplněn železobetonovými pilíři. Stropní a střešní konstrukce byly provedeny jako železobetonové křížem vyztužené monolitické desky. Založení je provedeno na základových patkách a pasech.