Reference

Název:  POLYFUNKČNÍ OBJEKTY DOBŘICHOVICE
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Polyfunkční objekty v obci Dobřichovice byly posatveny jako kombinace řelezobetonové monolitické konstrukce a tradiční zděné konstrukce. Podzemní podlaží byly provedeny jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Nosné konstrukce nadzemních podlaží byly provedeny vyzdívanými stěnami a křížem vyztuženými monolitickými spojitými deskami. Střešní konstrukci tvoří ocelové rámy a dřevěné krokve. Objekty byly založeny na železobetonové desce a železobetonových patkách a pasech.