Vodní svět – spodní stavba

Provedena betonáž železobetonové základové konstrukce spodní stavby a bazénové desky.