Senovážné náměstí – spodní stavba

Probíhá betonáž železobetonové základové desky, dojezdů výtahů a svislých konstrukcí 1.PP.