Petr se oženil

Sláva , sláva, sláva . . . Velká gratulace od nás všech.