KVOP – Prohlídka zelené fasády

V rámci dnů architektury proběhla komentovaná prohlídka zelené vertikální fasády na objektu „Kancelář veřejného ochránce práv“.