Aktuality

Vánoční přání 2023

21. 12. 2023

Krásné Vánoce a šťastný nový rok  2024

RD Lelekovice Kout

1. 11. 2023

Začala výstavba rodinného domu, firemní budovy a dílny.

Žehušice Sladovna

30. 10. 2023

Celková rekonstrukce stávajícího objektu. Statické zajištění a oprava krovu.

BD Provazníkova

6. 10. 2023

Probíhá rekonstrukce a nástavba BD Provazníkova 46, 48 a 50

Přehled realizovaných staveb, na kterých se naše kancelář podílela při vypracování stavebně konstrukční části projektu.

Více informací

Statické posudky nosných konstrukcí, poradenství a prohlídky poruch stávajících konstrukcí. Návrhy řešení, alternativní návrhy a optimalizace konstrukcí

Více informací

Kompletní projekty statiky pozemních staveb, vycházející z dlouhodobé projekční praxe, zkušenosti a poctivé práce lidí v naší firmě.

Více informací

Posudky stávajících konstrukcí, statické rozvahy možnosti nástavby, zadaní stavebně technického průzkumu - mykologický průzkumu, pevnost zdiva, pevnost betonu a výztuž železobetonových konstrukcí, sondy k základům

Více informací

Návrh a posouzení základových konstrukcí, založení objektu na pilotách a tryskové injektáži, opěrné stěny. Podchycení sousedních objektů a pažení výkopů a stavební jámy. Zadání inženýrsko-geologického průzkumu na plánovanou stavbu.

Více informací