Aktuality

Den otevřených dveří HILTI

6. 10. 2021

Poučné a zajímavé

VaK Vyškov - z průběhu satvby

6. 10. 2021

Dokončuje se objekt VaK Vyškov. Foto z průběhu satvby.

BD Wainer - výztuž stěn a stropů

22. 6. 2021

Nyní se provádí železobetonové stěny 1.np a strop nad 1.np.

Kontrola výztuže a AD probíhá v rámci posledních environmentálních trendů udržitelného rozvoje, Petr přijel na stavbu na kole.

Ľubica se nám vdala

22. 6. 2021

Ľubica se nám vdala, vzala si nějakého Holase, takže je nyní šťastná paní Holasová.

Přehled realizovaných staveb, na kterých se naše kancelář podílela při vypracování stavebně konstrukční části projektu.

Více informací

Statické posudky nosných konstrukcí, poradenství a prohlídky poruch stávajících konstrukcí. Návrhy řešení, alternativní návrhy a optimalizace konstrukcí

Více informací

Kompletní projekty statiky pozemních staveb, vycházející z dlouhodobé projekční praxe, zkušenosti a poctivé práce lidí v naší firmě.

Více informací

Posudky stávajících konstrukcí, statické rozvahy možnosti nástavby, zadaní stavebně technického průzkumu - mykologický průzkumu, pevnost zdiva, pevnost betonu a výztuž železobetonových konstrukcí, sondy k základům

Více informací

Návrh a posouzení základových konstrukcí, založení objektu na pilotách a tryskové injektáži, opěrné stěny. Podchycení sousedních objektů a pažení výkopů a stavební jámy. Zadání inženýrsko-geologického průzkumu na plánovanou stavbu.

Více informací