Aktuality

Vojenská nemocnice Brno - rekonstrukce lékárny

7. 4. 2022

Probíhá rozsáhlá rekonstrukce stávajícího objektu. 

 

Bytové domy Znojmo Přímětice

7. 4. 2022

Výstavba 6 bytových domů.

 

Autorizace kolega Hanuš

7. 4. 2022

Dne 28.3.2022 kolega Hanuš úspěšně složil zkoušku k autorizaci.

Blahopřejeme Petře. 

Den otevřených dveří HILTI

6. 10. 2021

Poučné a zajímavé

Přehled realizovaných staveb, na kterých se naše kancelář podílela při vypracování stavebně konstrukční části projektu.

Více informací

Statické posudky nosných konstrukcí, poradenství a prohlídky poruch stávajících konstrukcí. Návrhy řešení, alternativní návrhy a optimalizace konstrukcí

Více informací

Kompletní projekty statiky pozemních staveb, vycházející z dlouhodobé projekční praxe, zkušenosti a poctivé práce lidí v naší firmě.

Více informací

Posudky stávajících konstrukcí, statické rozvahy možnosti nástavby, zadaní stavebně technického průzkumu - mykologický průzkumu, pevnost zdiva, pevnost betonu a výztuž železobetonových konstrukcí, sondy k základům

Více informací

Návrh a posouzení základových konstrukcí, založení objektu na pilotách a tryskové injektáži, opěrné stěny. Podchycení sousedních objektů a pažení výkopů a stavební jámy. Zadání inženýrsko-geologického průzkumu na plánovanou stavbu.

Více informací