Reference

Název: ZŠ JESENICE
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Novostavba objektů základní školy. Nosná konstrukce objektu je tvořena kombinací železobetonového monolitického skeletu a zděných stěn. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické křížem vyztužené spojité desky. Tělocvičny jsou navrženy jako halový objekt tvořený žb skeletem a dřevěných lepených vazníků. Objekt byl založen plošně na patkách a pasech.