Reference

Název:  Rekonstrukce zámku Šluknov
Generální projektant: Plán projekt Kapucín, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce objektu zámku. Některé nosné prvky především stropů a krovu bylo nutné zesílit nebo doplnit, objekt byl sepnut táhly.  Součástí stavebních úprav bylo provedení nových otvorů a prostupů.