Reference

Název: VUT PURKYŇOVA T14
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Novosatvba objektů 'A' a 'B', který je součástí areálu VUT v Brně na ulici Purkyňova. Z hlediska stavebně-konstrukční části je objekt 'A' proveden jako přízemní zděná halová stavba s nosnými zděnými stěnami. Příčné a podélné stěny spolu s obvodovými stěnami vytváří kombinovaný nosný systém. Stropní konstrukce byly provedeny z betonových prefabrikovaných předpínaných panelů nebo z betonových prefabrikovaných desek. Z hlediska stavebně-konstrukční části je objekt 'B' proveden jako monolitická železobetonová skeletová konstrukce. Železobetonové stropní konstrukce byly provedeny jako křížem vyztužená bezhřibová deska.   Oba objekty byly založeny na základových patkách a pasech.