Reference

Název: VUT PURKYŇOVA T10
Generální projektant: HOTEL INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Novosatvba objektu T10, který je součástí VUT v Brně na ulici Purkyňova. V objektu jsou učebny, posluchárny a navazující provozy. Součástí objektu jsou také podzemní parkoviště. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Vodorovná tuhost je zajištěna ztužujícími jádry, ve kterých jsou komunikační vertikály (schodiště a výtahy). Hlavní posluchárna je zastřešena dřevěnými lepenými vazníky. Podzemní podlaží byla navržena jako vodonepropustné konstrukce. Objekt je založen na vrtaných pilotách. Pažení je v části půdorysu provedeno pomocí kotvených podzemních stěn, v části půdorysu byly provedeny milánské stěny, na kterých je založena konstrukce horních podlaží.