Reference

Název: Rekonstrukce budovy VUT FCH, Purkyňova - objekt 502
Generální projektant: Hexaplan International, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu.