Reference

Název: Rekonstrukce budovy VUT FCH, Purkyňova - objekt 510
Generální projektant: Hexaplan International, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu. Zesílení stávajících pilotových základů pomocí předpínaných mikropilot. Pomocí ocelových konstrukcí v úrovni nad patkami pilot, ocelových konstrukcí v navazujícím podlaží a mikropilot byly zesíleny stávající základy. Postupným zatěžováním mikropilot pomocí zvedáků a navazující nové ocelové konstrukce byly mikropiloty aktivovány. V průběhu postupného zatěžování byly detailně kontrolovány průhyby ocelové konstrukce. Součástí rekonstrukce byl také monitoring objektu v průběhu výstavby i po provedení rekonstrukce po časových úsecích. Na nosnou konstrukci byly osazeny kontrolní body, u kterých byly geodeticky sledovány a vyhodnocovány posuny.

V časopise 'Stavebnictví' byl uveřejněn článek autora.