Reference

Název: VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO - PŮDNÍ VESTAVBA
Generální projektant: LT projekt, s.r.o.
Popis nosného systému: V půdním prostoru v podkroví historického objektu Vojenské nemocnice Brno, byly vybudovány inspekční pokoje. Součástí stavebních úprav bylo provedení nových stropů, nového schodiště a zesílení konstrukce krovu v místě nového schodiště. Z důvodu půdní vesatvby byly původní vazné trámy vyřezány a nahrazeny novými ocelovými vaznými trámy.