Reference

Název: Vak Vyškov
Generální projektant: knesl kynčl architekti s.r.o. 
Popis nosného systému: Novostavba objektů Vak Vyškov. Nosná konstrukce administrativních objektů je tvořena kombinací železobetonového monolitického skeletu a zděných stěn. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické křížem vyztužené spojité desky. Garáže a sklady jsou navrženy jako halový objekt tvořený žb stěnami a ocelovými stropními nosníky a průvlaky. Objekt byl založen plošně na patkách a pasech.