Reference

Název: TRŽNICE NA ZELNÉM TRHU
Generální projektant: Ing. arch. Michal Palaščák
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu z roku 1948 a po celkové rekonstrukci provedené v roce 1998. V rámci rekonstrukce byly obnoveny původní dispozice objektu a provedena jeho revitalizace. Součástí stavebních úprav bylo odstranění, doplnění nebo zesílení některých nosných konstrukcí. Některé nosné prvky, které byly součástí předchozí rekonstrukce v roce 1998, byly odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi. Ve 3.NP byla vybudována na přilehlé střeše vyhlídková terasa navazující na plánovanou kavárnu.