Reference

Název: VUT PURKYŇOVA - TRÉNINKOVÝ STADION
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího tréninkového stadionu a dostavba ocelové konstrukce zastřešení tribuny a objektů zázemí. Rekonstrukce stadionu probíhala v několika etapách. U stadionu spočívala především v sanaci stávající monolitické betonové tribuny, která byla značně degradována. Součástí tribuny bylo také vybudování ocelového zastřešení, tvořeného ocelovými rámy s táhly do patek s mikropilotami. Objekt zázemí se sociálním zázemím a prostorem šaten byl vybudován v prostoru za tribunou. Objekt skladu atletických pomůcek byl vybudouvám u atletického oválu ve svahu, jako monolitická železobetonová konstrukce z pohledového betonu.