Reference

Název: TĚLOCVIČNA ŽIŽKOVA
Generální projektant: HOTEL INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Nosná konstrukce telocvičny a zázemí byla navržena jako železobetonový montovaný skelet. Zatřešení hlavní tělocvičny je provedeno dřevěnými obloukovými vazníky z lepeného dřeva s táhly. Podélná tuhost je tvořena zděmými stěnami a dřevěnými ztužidly. Objekt je založen na monolitických patkých a pasech.