Reference

Název: TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR
Generální projektant: HOTEL INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Novostavba objektu Technologického inkubátorukterý slouží pro výzkum a vývoj nových technologii. Nosná konstrukce objektu je tvořena žb. prefabrikovaným skeletem, který byl navržen a posouzen na případnou nástavbu o jedno podlaží. Skelet je tvořen příčnými rámy, na které jsou uloženy předpínané panely. Objekt byl založen na kalichových patkách a pasech.