Reference

centrální Název: SPORTOVNÍ AREÁL DUCHCOV
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: V rámci revitalizace sportovního areálu Duchcov byl nově vybudován centrální objekt, sklad a tribuny. Na místě stávajícího objektu byl postaven nový centrální dvoupodlažní objekt. Centrální objet byl navržen jako tradiční zděná konstrukce. Nosné stěny v podélném i příčném směru vytváží nosnou konstrukci. Strop nad 1.np je proveden pomocí panelů. Střešní konstrukce byla navržena z lepených dřevěných vazníků. Nosnou konstrukci přízemního objektu skladu tvoží zděné stěny a stropní konstrukce tvořená panely. Tribuny byly provedeny formou železobetonových prefabrikovaných prvků. Opěrné stěny u hřiště volejbalu jsou monolitické železobetonové.