Reference

Název: Rekonstrukce rekreačního objektu VUT, Vříšť
Generální projektant: Hexaplan International, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu roubenky. Sanace, event. nahrazení  dřevěných prvků porušených hnilobou, dřevomorkou a dřevokazným hmyzem jak v krovu, tak ve stěnách roubenky. Celý objekt bylo nutno podepřít na provizorní konstrukci pro potřebu vyjmutí poškozených roubených trámů a provedení nového založení téměř pod celým objekzem.