Reference

Název: RD VINOHRADY
Generální projektant: MIMOTO, s.r.o.
Popis nosného systému: Rodinný dům provedený jako tradiční zděná konstrukce. Stěnový systém je doplněn železobetonovými pilíři. Stropní a střešní konstrukce byly provedeny jako železobetonové křížem vyztužené monolitické desky, část půdorysu je zastropena dřevobetonovou konstrukcí. Založení bylo provedeno na základových patkách a pasech.