Reference

Název: RD PRŮHONICE
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Stávající rodinný dům byl vystavěn jako tradiční zděná konstrukce, se zastřešením sedlovou střechou. Ke stávajícímu domu byly provedeny přístavby ze stěnového systému, který byl doplněn železobetonovými pilíři. Stropní a střešní konstrukce byly provedeny jako železobetonová křížem vyztužené monolitické desky. Založení přístaveb je provedeno na základových patkách a pasech.