Reference

Název: RD PRAHA MODŘANY
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Rodinný dům provedený jako tradiční zděná konstrukce. Stěnový systém je doplněn železobetonovými pilíři. Stropní a střešní konstrukce jsou provedeny jako železobetonová křížem vyztužená monolitická desky. Založení je provedeno na základových patkách a pasech.