Reference

Název: RODINNÝ DŮM MORAVANY
Generální projektant: MIMOTO, s.r.o.
Popis nosného systému: Novostavba rodinného řadového domu. Objekt byl proveden jako tradiční zděná konstrukce. Stěnový systém je doplněn železobetonovými pilíři. Stropní a střešní konstrukce jsou provedeny jako železobetonové křížem vyztužené monolitické desky. Založení je provedeno na základových patkách a pasech.