Reference

Název: RD LEDVINKA
Generální projektant: ing. Milan Strachoň
Popis nosného systému: Rodinný dům provedený jako tradiční zděná konstrukce. Stěnový systém byl doplněn železobetonovými pilíři. Stropní a střešní konstrukce byly provedeny jako železobetonové křížem vyztužené monolitické desky. Založení je provedeno na základových patkách a pasech.