Reference

Název:  RD Chodov, Bartůňkova
Generální projektant: R21 Architects s.r.o.
Popis nosného systému: Rekonstrukce stávajícího firemního objektu a nová přístavba, ve které jsou kanceláře a zázemí firmy. Nosnou konstrukci přístavby tvoří zděný svislý nosný systém, tvořený podélnými a příčnými stěnami. Stropní konstrukce jsou provedeny jako křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na základových pasech.