Reference

Název: PŘÍSTAVBA RESTAURACE, BOSKOVICE
Generální projektant: Ing. arch. Martin Pálka
Popis nosného systému: Rekonstrukce a přístavba penzionu v Boskovicích. Rekonstrukce stávajícího objektu zahrnovala drobné stavební úpravy. V přístavbě je umístěna restaurace a zázemí penzionu. Objekt přísatvby byl navržen jako kombinace železobetonocé monolitické konstrukce a ocelového skeletu. Podzemní podlaží je kompletně provedeno jako železobetonová monolitická konstrukce. Nosná konstrukce nadzemního podlaží je tvořena ocelovými rámy.