Reference

Název:  POLYFUNKČNÍ DŮM PORTA RESOLUTA
Generální projektant: MIMOTO, s.r.o.
Popis nosného systému: Ve svažitém terénu ulice Provazníkova byl vybudován objekt, ve kterém jsou byty, garážové stání a komerční prostory. Nosná konstrukce objektu je tvořena kombinací železobetonového monolitického skeletu a železobetonových stěn. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na železobetonové desce a vrtaných pilotách. Podzemní podlaží jsou provedena jako vodonepropustná konstrukce. Pažení stavební jámy bylo provedeno pomocí kotvených stěn.