Reference

Název: POLYFUNKČNÍ DŮM KARLOVA
Generální projektant: TEFA, s.r.o.
Popis nosného systému: Novosatvba bytového domu. Nosná konstrukce je tvořena příčnými a podélnými zděnými stěnami. Stropy jsou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami. Objekt je založen na pasech a patkách.