Reference

Název:  Obchodní centrum PERLA, Brno
Generální projektant: IMAG Architekt, s.r.o.
Popis nosného systému: Kompletní rekonstrukce původního obchodního centra. Původní nosná konstrukce tvořená prefabrikovaným železobetonovým deskovým skeletem byla doplněna o nové nosné konstrukce. Původní atrium bylo zrušeno a bylo doplněno o nové komerční plochy. Nosná konstrukce v prostoru původního atria byla tvořena ocelovými rámy, které navazují na původní skelet. Některé nosné prvky bylo nutné zesílit. Část stropů, které bylo nutno zatížit zvětšeným užitným zatížením, byly zesíleny pomocí vložených ocelových rámů. Některé původní základy byly z důvodu prohloubení suterénních prostor podbeonovány.