Reference

Název:  NEMOCNICE PÍSEK - NOVOSTAVBA OBJEKTU Q
Generální projektant: LT PROJEKT, s.r.o.
Popis nosného systému: V areálu nemocnice Písek byl posatven nový objekt Q. Nosný systém novostavby je tvořen kombinací železobetonového monolitického skeletu a železobetonových stěn. Stropní konstrukce jsou provedeny jako křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na železobetonové desce a vrtaných pilotách. Podzemní podlaží bylo provedeno jako vodonepropustná konstrukce. Pažení stavebních výkopů bylo provedeno pomocí kotvených stěn. Navazující ocelový koridor byl navržen jako prostorová ocelová příhradovina.