Reference

Název:  NEMOCNICE MOSTIŠTĚ - OBJEKT G
Generální projektant: LT PROJEKT, s.r.o.
Popis nosného systému: Rekonstrukce stávajícího objektu nemocnice, nástavba a přístavba JIP se zázemím. V původním objektu byly provedeny drobné stavební úpravy stávajícího objektu. Nad stávajícím objektem byla provedena částečná nástavba pro umístění VZT jednotek. Přístavba JIP byla řešena jako kombinace zděných stěn a železobetonového skeletu. Stropní konstrukce byly provedeny jako křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na základových pasech.