Reference

Název: EBN NÁSTVBA, BRNO
Generální projektant: IMAG Architekt, s.r.o.
Popis nosného systému: Na stávající železobetonový deskový montovaný  skelet objektu 'EBN'byla provedena dvoupodlažní  nástavba. V nástavbě byly vybudovány byty. Nástavba z pohledu statiky je tvořena ocelovým skeletem, který navazuje na původní žel.bet. skelet. Ocelové rámy a ocelová ztužidla vytváří nosnou konstrukci nástavby. Mezibytové akustické vyzdívané stěny byly vyvěšeny na ocelové rámy.