Reference

Název: MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ĽART, LANŠKROUN
Generální projektant: Atelier 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Rekonstrukce a přístavba multifunkčního centra 'ĽART'.  Stavební úpravy stávajího objektu byly provedeny v návaznosti na požadavek propojení stávajícího objektu a nové  přístavby. Přístavba navazuje na stávající objekt konstrukčně i provozně. V přístavbě vznikl multifunkčí sál s navazujícími prostory zázemí. Nosná konstrukce je tvořena nosnou železobetonovou monolitickou prostorovou konstrukcí. Sloupy a stěny vytváří kombinovaný nosný systém. Suterénní prostor je navržen jako vodonpropustná konstrukce. Stropní konstrukce jsou provedeny jako křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na vrtaných pilotách a železobetonových základových prazích.