Reference

Název: BYTOVÉ DOMY MODŘICE II
Generální projektant: MIMOTO, s.r.o.
Popis nosného systému: Novosatvba bytových domů. Nosná konstrukce je tvořena příčnými a podélnými zděnými stěnami. Stropy jsou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami. Objekt je založen na pasech a patkách.