Reference

Název: BYTOVÉ DOMY MODŘICE I
Generální projektant: MIMOTO, s.r.o.
Popis nosného systému: Novostavba bytových domů. V 1.NP jsou prostory garážových stání, v ostatních patrech jsou jednotlivé byty. Nosná konstrukce je tvořena příčnými a podélnými stěnami. V 1.NP a částečně i ve 2.NP jsou nosné stěny tvořeny železobetonovými stěnami, vytvářejícími stěnové nosníky. Stropy jsou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami. Objekt je založen na pilotách.