Reference

Rekonstrukce a přístavbaNázev: PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE OBJEKTU KVOP
Generální projektant: LD PROJEKT, s.r.o.
Popis nosného systému: Přístavba a rekonstrukce objektu KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Stavební úpravy stávajího objektu byly provedeny v návaznosti na požadavek propojení stávajícího objektu a nové přístavby. Přístavba navazuje na stávající objekt. V nadzemní části jsou kanceláře a zázemí, v podzemním podlaží jsou garáže. Nosná konstrukce v podzemním podlaží je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem a monolitickými železobetonovými obvodovými stěnami. Horní stavba je tvořena nosnými zděnými stěnami a železobetonovými monolitickými stropy. Podzemní podlaží je provedeno jako vodonepropustná konstrukce. Stropní konstrukce jsou provedeny jako křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na železobetonové desce a železobetonových patkách. Dočasné pažení stavební jámy bylo provedeno pomocí kotvených stěn. Spojovací krček mezi stávající budovou a novou přístavboiu je v úrovni 2.NP navržen jako ocelová prostorová příhradovina.