Reference

Název: KULTURNÍ DŮM OPAVA, NA RYBNÍČKU
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba. Původní objekt byl opraven a modernizován. Některé původní nosné konstrukce bylo nutno zesílit. Zesílení stropních konstrukcí bylo provedenovložením nových prvků nebo dřevěnými příložkami. Krov a dřevěné stropní konstrukce byly celkově sanovány. Zesílení původních stěn a pilířů bylo provedeno pomocí ocelových objímek a injektáže. Nosná konstrukce přístavby byla provedena jako tradiční zděná konstrukce s nosnými stěnami a železobetonovými monolitickými stropy.