Reference

Název: KULTURNÍ DŮM MILOVICE
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu kulturního domu v Milovicích. Původní objekt 'Dum důstojníků Milovice' byl postavený v 80. letech jako montovaný železobetonový skelet. Stávající objekt je tvořen několika vzájemně oddilatovanými celky. Hlavní část objektu, hlediště a jevistě tvoří železobetonový montovaný halový skelet na příčné rozpětí 24 m. Při rekonstrukci byly provedeny stavební úpravy stávajících objektů, včetně  statických úprav stropních konstrukcí v místě nových prostupů pro novou technologii a nový výtah.  V rámci nové dispozize byla vybourána vnitřní rampa a kotelna, byly řešeny nové podhledy a nová divadelní technika.