Reference

Název: JIHLAVA POLYFUNKČNÍ OBJEKT
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Vestavba a nástavba stávajícího objektu. Z původního objektu byly ponechány obvodové stěny a nosná konstrukce 1.NP tvořená zděnými pilíři a křížovými klenbami. Stávající zděné pilíře v 1.NP byly zesíleny ocelovými objímkami a injektáží. Obvodové stěny nadzemních podlaží byly před vybouráním původní vnitřní nosné konstrukce provizorně zabezpečeny ocelovou konstrukcí. Do vybouraného prosotoru byla vestavěna nová železobetonová monolitická nosná konstrukce.