Reference

Název: JIHLAVA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - BETOŇÁK 
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu a přístavby. V původním železobetonovém objektu ze 30. let minulého století vznikly komeční prostory a v horních podlažích byty. V půdním protoru s původní železobetonovou klenutou střechou byly vytvořeny mezonetové byty. Nosnou konstrukci mezonetů tvoří ocelové rámy. Některé prvky stávajícího skeletu bylo nutné zesílit. Přibetonováním byly zesíleny stávající železobetonové sloupy. Na jižní straně byl k původnímu objektu přistavěn komunikační prostor tvořený výtahovou šachtou a ocelovým schodištěm. Na východní straně bylo přistavěno venkovní schodiště, na které navazuje přístavba, provedená jako železobetonový monolitický stěnový objekt.