Reference

Název: JIHLAVA HOTEL
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce a půdní vestavba stávajícího objektu. Stávající objekt byl přestavěn na hotel. Stávající dřevěné stropní konstrukce byly kompletně sanovány. Některé nosné konstrukce bylo nutno zesílit nebo opravit. Pro novou komunikační vertikálu (schodiště a výtah) bylo nutné v části půdorysu vybourat nosnou konstrukci a provést železobetonovou monolitickou konstrukci.