Reference

Název: JIHLAVA DŮM SENIORŮ
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce objektu, půdní vestavba stávajícího objektu, nástavba a přístavba. Stávající objekt byl přestavěn na dům pro seniory. Některé stávající nosné konstrukce bylo nutno zesílit. Zesílení stropních dřevěných konstrukcí bylo provedeno vložením nových prvků nebo dřevěnými příložkami. Stropní konstrukce byl celkově sanovány. Zesílení stěn a pilířů bylo provedeno pomocí ocelových objímek a injektáže. Nástavba byla provedena v části objektu. V nástavbě vznikl, mimo jiné, prostor kaple, jehož nosnou konstrukci vytváří dřevěné lepené vazníky ve tvaru klenby. Přístavba byla provedena v horních podlažích jako tradiční zděná konstrukce, v 1.np provedena jako železobetonová monolitická konstrukce.