Reference

Název: JIHLAVA ADMINISTRATIVA
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce a půdní vestavba stávajícího objektu. Stávající objekt byl přestavěn na administrativní objekt s kancelářskými prostory a zázemím. Některé nosné konstrukce bylo nutno zesílit. Zesílení stropních konstrukcí bylo provedeno vložením nových prvků nebo dřevěnými příložkami. Stropní dřevěné konstrukce v horních podlažích, tvořené dřevěnými trámy a dřevěnými zdvojenými průvlaky, které byly podpírány litinovými sloupy s hlavicemi, byly celkově sanovány. Zesílení stěn a zděných pilířů bylo provedeno pomocí ocelových objímek a injektáže.