Reference

umístěné v Název: Hotel Kings Court Praha
Generální projektant: Plán projekt Kapucín, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu. Stávající objekt byl přestavěn z administrativního objektu na hotel. Některé části objektu byly po celé výšce odbourány a vystavěny nově, včetně dvorních přístaveb. Vzhledem k nově vytvořeným dispozicím a novým technologiím bylo nutno upravovat a zesilovat některé nosné konstrukce, včetně základů. Pro vzduchotechnické kanály, umístěné v 1.p.p. bylo nutno podchytit stávající základy nosných stěn tryskovou injektáží, event. pilíře mikropilotami. Stropní konstrukce v horních podlažích nebylo nutno zesilovat, ani sanovat, byly uloženy do ocelových nosníků.  Zesílení stěn a pilířů bylo provedeno pomocí ocelových objímek a injektáže. Pro nové konstrukce byly použity železobetonové monolitické prvky, cihelné, ocelové i dřevěné.