Reference

Název: Hotel KING DAVID Praha
Generální projektant: Plán projekt Kapucín, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu na hotel. Ve vnitřní dispozici bylo nutno vytvořit nové výtahy a uvolnit dispozici pro potřeby hotelu, recepce, vstupní prostotry, atd. Byly použity ocelové i železobetonové prvky pro vytvoření změn dispozičních řešení.